Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

Sklep internetowy www.sklep.bieliznaduet.pl prowadzony jest przez:
DUET Justyna Świerczek
Al. T. Rejtana 53 A lokal 204
35-326 Rzeszów
REGON: 691739715
NIP: 813-316-19-30

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny na stronach www.sklep.bieliznaduet.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena produktu podana w momencie składania zamówienia.

 2. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, www.sklep.bieliznaduet.pl zastrzegają sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie. Zgodnie z art. 543 § 1 i §2 "Kodeksu Cywilnego".

 3. Treść online www.sklep.bieliznaduet.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy. Umowa kupna - sprzedaży następuje w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez www.sklep.bieliznaduet.pl .

 4. Klient dokonując zakupu w www.sklep.bieliznaduet.pl składa ofertę kupna zgadzając się przy tym dobrowolnie na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie co potwierdza podczas procesu składania zamówienia poprzez zaznaczenie checkboxa “Akceptuję regulamin”.

 5. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że danego produktu nie ma na magazynie a www.sklep.bieliznaduet.pl nie jest w stanie zamówić produktu u producenta, klient jest bezzwłocznie informowany o przysługującym mu prawie zmiany zamówienia bądź rezygnacji z niego.

 6. Dokonując rejestracji w www.sklep.bieliznaduet.pl oraz zapisując się na listę subskrybentów newslettera, klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

 7. Administratorem danych osobowych jest firma DUET Justyna Świerczek.

 8. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie www.sklep.bieliznaduet.pl , przesłanie Klientowi na podany adres e-mail podsumowania zamówienia, oraz dołączenia do przesyłki dowodu zakupu.

2. Termin realizacji

Czas realizacji zamówienia jest liczony od potwierdzenia zamówienia do momentu nadania przesyłki do klienta.

 1. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności danego produktu na magazynach www.sklep.bieliznaduet.pl  lub w magazynach producentów. Dane na temat terminów znajdują się na karcie produktów. Większość produktów wysyłana jest w ciągu 24h.

 2. Zamówienie złożone z produktów o różnym czasie dostawy jest wysyłane po skompletowaniu całości asortymentu.

 3. Zamówienia realizowane i wysyłane są w dni robocze.

 4. www.sklep.bieliznaduet.pl mogą wymagać od klienta wpłacenia zaliczki. Wysokość kwoty jest ustalana indywidualnie. Do chwili zaksięgowania zaliczki na koncie bankowym www.sklep.bieliznaduet.plrealizacja zamówienia zostanie wstrzymana.

 5. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie.

 6. Czas dostarczenia przesyłki do klienta składa się z czasu realizacji zamówienia przez www.sklep.bieliznaduet.pl oraz czasu dostawy zależnego od wybranej przez klienta w trakcie składania zamówienia firmy przewozowej lub sposobu dostawy.

3. Dostawa towaru

Zamówiony towar można odebrać osobiście w magazynie www.sklep.bieliznaduet.pl w Rzeszowie przy ul. Rejtana 53A lokal 204. 

 1. Koszty dostawy zamówienia są podawane w momencie składania zamówienia i są zależne od wybranej przez klienta formy dostawy oraz płatności.

 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 3. www.sklep.bieliznaduet.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania przez klienta.

 4. W chwili odbioru towaru Klient może sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz sprawdzić jej kompletności w obecności kuriera w którego obecności można sporządzić "Protokół Reklamacji". Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, w tym ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

 5. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało zauważone po odjeździe kuriera klient powinien zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

 6. Jeżeli brak odebrania towaru wysłanego za pobraniem (opłata przy odbiorze paczki) wynika jedynie z własnej woli klienta i brak jest prawnego uzasadnienia takiej decyzji z jego strony (sprzedawca poniósł koszty przesyłki zwrotnej oraz nie otrzymał ceny towaru i kosztów przesyłki za pobraniem, a do ich uiszczenia obowiązany był kupujący), wówczas koszt przesyłki zwrotnej stanowi szkodę po stronie sprzedawcy, która wynika z nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez klienta.

  W takim przypadku klient będzie zobligowany do uiszczenia opłaty w wysokości 2 x wybrany koszt dostawy na konto sprzedawcy (opłata za transport do klienta oraz od klienta do sprzedawcy)

  Nie uiszczenie opłaty za transport będzie skutkowało odpowiedzialnością prawną Kupującego łącznie z sądowym przymusem wyegzekwowania opłaty.

   

4. Sposób płatności

 1. Płatność przy odbiorze: Za zamówienie w www.sklep.bieliznaduet.pl można zapłacić przy odbiorze. Oznacza to, że za przesyłkę płatność dokonywana jest w momencie jej otrzymania od kuriera. W przypadku przesyłki “za pobraniem” koszt zamówienia składa się z wartości zamówienia i kosztów transportu, powiększonych o cenę pobrania.

 2. Płatność przelewem na konto bankowe: Zamówienie zostanie skompletowane i wysłane po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym www.sklep.bieliznaduet.pl

 3. Płatność gotówką: Zamówienia z formą dostawy “odbiór osobisty” można opłacić gotówką lub kartą w siedzibie www.sklep.bieliznaduet.pl podczas odbioru zamówienia.

 4. Płatności PayU: Zamówienia można opłacić online, za pośrednictwem systemu płatniczego PayU.

 5. Płatność ratalna: www.sklep.bieliznaduet.pl nie korzysta z systemów ratalnych.

5. Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie produkty dostępne w www.sklep.bieliznaduet.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad.

 2. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producentów.

 3. Wszystkie produkty w zamówieniach wysyłanych przez www.sklep.bieliznaduet.pl są sprawdzane pod względem: zgodności z zamówieniem, stanem fizycznym.

 4. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy – to ostatnie tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny (termin „wada istotna” oznacza taką wadę, której wystąpienie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem), chyba że www.sklep.bieliznaduet.pl niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz. Klient może żądać zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt również, jeżeli przy pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi www.sklep.bieliznaduet.pl nie wywiąże się ze swych obowiązków, bądź jest to druga lub kolejna reklamacja tego towaru, nawet jeśli dalsze reklamacje dotyczą innej wady towaru.

 5. Reklamowany i zwracany towar po wcześniejszym kontakcie z www.sklep.bieliznaduet.pl należy przesłać wraz z wypełnionym “Protokołem reklamacyjnym” pod adres:

  DUET Justyna Świerczek
  Al. T. Rejtana 53 A lokal 204
  35-326 Rzeszów

 6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od chwili ich wpłynięcia do www.sklep.bieliznaduet.p

 7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, www.sklep.bieliznaduet.pl zwróci  równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt, o podobnych cechach użytkowych.

 8. www.sklep.bieliznaduet.pl nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

6. Zwroty zamówień

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania towaru. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim www.sklep.bieliznaduet.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 3. Termin na zwrot wzajemnych świadczeń:

  • www.sklep.bieliznaduet.plniezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w www.sklep.bieliznaduet.pl). www.sklep.bieliznaduet.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania.

  • Klient ma obowiązek nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt.

 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy prosimy składać w formularzu zwrotu który należy przesłać na adres e-mail bielizna.duet@gmail.com.  Do formularza należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie zakupu (paragon lub faktura VAT).

 5. www.sklep.bieliznaduet.pl)dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient opłacając zamówienie.

 6. Zwrot kosztów wynikających z odstąpienia od umowy wynoszą: cena zakupionego towaru wraz z najtańszą usługą transportu w sklepie, tj. Poczta Polska - 6,70 zł.
 7. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej w terminie lub odmówienie jej przyjęcia nie powoduje wygaśnięcia umowy zawartej podczas składania zamówienia. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przesyłką zwrotną o czym zostanie poinformowany przez www.sklep.bieliznaduet.pl.

 

7. Postanowienia końcowe

 1. www.sklep.bieliznaduet.pl ponosi odpowiedzialność za stan produktów wprowadzonych do sprzedaży, realizację zamówień, obsługę płatności, zwroty i reklamacje.

 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.sklep.bieliznaduet.pl)

 3. Kwestie sporne będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.

 

8. RODO
 

1. Państwa dane będą przetwarzane przez maksymalnie 12 miesięcy przez www.sklep.bieliznaduet.pl). Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez www.sklep.bieliznaduet.plobowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez www.sklep.bieliznaduet.pl). 

Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez www.sklep.bieliznaduet.pl).


2. W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

żądania od www.sklep.bieliznaduet.pl) dostępu do Państwa danych osobowych,
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.


3. Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,
zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych,
zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez www.sklep.bieliznaduet.pl lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający www.sklep.bieliznaduet.pl) sprawdzić prawidłowość tych danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
www.sklep.bieliznaduet.pl nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie www.sklep.bieliznaduet.pl są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, www.sklep.bieliznaduet.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.5. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu www.sklep.bieliznaduet.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.6. Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony www.sklep.bieliznaduet.pl jeżeli:

przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
www.sklep.bieliznaduet.pl może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

7. www.sklep.bieliznaduet.pl informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z  serwisów internetowych www.sklep.bieliznaduet.plbez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

8. Inspektor Ochrony Danych twww.sklep.bieliznaduet.pl jest do Państwa dyspozycji pod adresem: bielizna.duet@gmail.com.


9. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

PayU S.A., Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 000027439 - operator płatności online

DialCom24 Sp. z o. o. (Przelewy24.pl) z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, numer REGON 634509164, numer NIP 781-173-38-52 – w przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą - operator płatności online

Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł; NIP: 1132567365; REGON: 140220084; - firma świadcząca usługi transportowe wraz ze swoimi partnerami (DPD, InPost, Ruch S.A)

INPOST S A (KRS: 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260) - operator paczkomatów InPost

„RUCH” S.A. ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000020446 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP 526-02-50-475, Regon 011063584 - operator "Paczka w Ruchu"

Baselinker - Sewer Skrzypiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sever – Sewer Skrzypiński wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Bonczyka 4/3, 51-138 Wrocław, NIP: 8951916211, REGON: 022074760

Poczta Polska 

Sellplex.pl

Dokumenty do pobrania:

Formularz zwrotu
Protokół reklamacyjny

 

Regulamin obowiązuje od 01.07.2019


 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl